Firma

logo elabs certyfikacja energetyczna
eLabs Certyfikacja Energetyczna

eLabs Certyfikacja Energetyczna
Biurowiec Zapolskiej 38
ul. Gabrieli Zapolskiej 38
Pokój 09
30-126 Kraków

zobacz jak do nas dojecha?

NIP: 677-220-37-23
REGON: 120887361

GPS N: 50° 4' 44"  E: 19° 53' 32"

tel. +48 600 672 670
e-mail: biuro@elabs.pl

Godziny otwarcia:
pon - pt
sob
nd
8:00 - 19:30
8:00 - 16:00
9:00 - 14:00
Przed wizyt? w naszym biurze prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania

 

Ubezpieczenie OC

ubezpieczenie
Posiadamy ubezpieczenie OC z tytu?u odpowiedzialno?ci zawodowej na kwot? 25 000 euro w TU Ergo Hestia.

Wysy?ka

Dla naszych klientów oferujemy bezp?atnie dostarczenie gotowego ?wiadectwa energetycznego przesy?k? listow? polecon? lub kuriersk?:
 
Poczta
List polecony priorytetowy - 0 z?
 
DHL
Przesy?ka kurierska DHL - 0 z?
 
UPS
Przesy?ka kurierska UPS - 0 z?
 
Na terenie Krakowa (w promieniu do 9 km od Sukiennic) dostawa mo?liwa szybkim kurierem rowerowym (1-3h od momentu nadania):
 
Qrier
Szybki kurier rowerowy Kraków -  0 z?

Obszar dzia?ania

mapa polski

Nasze us?ugi wykonujemy na terenie:
 • Krakowa i okolic
 • województwa ma?opolskiego
 • województwa ?l?skiego
 • województwa mazowieckiego oraz ca?ej Polski po?udniowej

Przyk?ad ?wiadectwa energetycznego

wzor swiadectwa

 

Error
 • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
Oferta

Oferujemy Pa?stwu us?ugi in?ynieryjno-konsultingowe z zakresu certyfikacji energetycznej oraz kosztorysowania. Zawieramy kompleksowe umowy ze spó?dzielniami mieszkaniowymi, deweloperami, biurami architektonicznymi oraz agencjami nieruchomo?ci. Obs?ugujemy równie? klientów indywidualnych i firmy.


Wykonujemy ?wiadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne) dla:

 • istniej?cych jak i nowo budowanych mieszka? mieszka?
 • istniej?cych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • nowo budowanych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • istniej?cych budynków komercyjnych (biurowce, magazyny, centra handlowe itd.)
 • nowo budowanych budynków komercyjnych
 • istniej?cych budynków u?yteczno?ci publicznej (szko?y, urz?dy itd.)
 • nowo budowanych budynków u?yteczno?ci publicznej
 • sprzedawanych i wynajmowanych domów i mieszka?

 

Wykonujemy równie?:

 • projektowane charakterystyki energetyczne
 • przedmiary oraz kosztorysy budowlane (inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, szacunkowe)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Przy sta?ej wspó?pracy oferujemy atrakcyjne ceny oraz pakiety promocyjne.

 

W ramach us?ugi wystawienia ?wiadectwa energetycznego dokonujemy pe?nych oblicze? zgodnie z obowi?zuj?c? metodologi? charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania na podstawie dokumentacji technicznej dla nowo budowanych obiektów lub dla istniej?cych obiektów na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej. 

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wska?ników energetycznych budynku dotycz?cych obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energi? na cele centralnego ogrzewania, ciep?ej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku u?yteczno?ci publicznej tak?e o?wietlenia.

Nasze us?ugi ?wiadczymy g?ównie w Krakowie oraz na terenie województwa ma?opolskiego i ?l?skiego. W przypadku du?ych zlece? obejmujemy naszym dzia?aniem ca?? Polsk? po?udniow? oraz województwo mazowieckie wraz z Warszaw?.

Je?eli chcesz si? z nami skontaktowa? lub zamówi? ?wiadectwo charakterystyki energetycznej to kliknij tutaj.