Firma

logo elabs certyfikacja energetyczna
eLabs Certyfikacja Energetyczna

eLabs Certyfikacja Energetyczna
Biurowiec Zapolskiej 38
ul. Gabrieli Zapolskiej 38
Pokój 09
30-126 Kraków

zobacz jak do nas dojecha?

NIP: 677-220-37-23
REGON: 120887361

GPS N: 50° 4' 44"  E: 19° 53' 32"

tel. +48 600 672 670
e-mail: biuro@elabs.pl

Godziny otwarcia:
pon - pt
sob
nd
8:00 - 19:30
8:00 - 16:00
9:00 - 14:00
Przed wizyt? w naszym biurze prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania

 

Ubezpieczenie OC

ubezpieczenie
Posiadamy ubezpieczenie OC z tytu?u odpowiedzialno?ci zawodowej na kwot? 25 000 euro w TU Ergo Hestia.

Wysy?ka

Dla naszych klientów oferujemy bezp?atnie dostarczenie gotowego ?wiadectwa energetycznego przesy?k? listow? polecon? lub kuriersk?:
 
Poczta
List polecony priorytetowy - 0 z?
 
DHL
Przesy?ka kurierska DHL - 0 z?
 
UPS
Przesy?ka kurierska UPS - 0 z?
 
Na terenie Krakowa (w promieniu do 9 km od Sukiennic) dostawa mo?liwa szybkim kurierem rowerowym (1-3h od momentu nadania):
 
Qrier
Szybki kurier rowerowy Kraków -  0 z?

Obszar dzia?ania

mapa polski

Nasze us?ugi wykonujemy na terenie:
 • Krakowa i okolic
 • województwa ma?opolskiego
 • województwa ?l?skiego
 • województwa mazowieckiego oraz ca?ej Polski po?udniowej

Przyk?ad ?wiadectwa energetycznego

wzor swiadectwa

 

Error
 • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
Cennik

 

Ze wzgl?du na z?o?ono?? procesu obliczania charakterystyki energetycznej obiektów ka?de zlecenie wyceniane jest indywidualnie.

Orientacyjne ceny za sporz?dzenie ?wiadectwa energetycznego:
Typ budynku / powierzchnia ca?kowita w m2
Cena brutto
Lokal mieszkalny
100 - 200 z?
Dom jednorodzinny do 350m2

Cena promocyjna

299 / 349  z? brutto

Cena regularna

600 / 700 z?  brutto

Dom jednorodzinny pow. 350m2

Cena promocyjna

299 / 349  z? brutto

Cena regularna

600 / 700 z? brutto

Budynki wielorodzinne do 1000m2
do negocjacji
Budynki wielorodzinne pow. 1000m2
do negocjacji
Budynki u?yteczno?ci publicznej
do negocjacji

W celu uzyskania dok?adnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 600 672 670

 

AKTUALNE PROMOCJE:

Promocja "Dom jednorodzinny"
299 z? brutto (dostarczenie dokumentacji przez klienta)
349 z? brutto (odbiór dokumentacji od klienta)
(cena ostateczna - bez ?adnych dodatkowych lub ukrytych op?at)

?wiadectwo energetyczne dla domu jednorodzinnego bez instalacji ch?odzenia o powierzchni do 350m2 w cenie 299 z? brutto/349 brutto. W przypadku obiektów bez dokumentacji projektowej wizja i pomiary obiektu p?atne dodatkowo.

Promocja "S?siedzi"

rodzina lub s?siedzi z okolicy równie? potrzebuj? ?wiadectwo? Przy zleceniu certyfikacji 2 obiektów w czasie jednej wizyty oferujemy 50 z? upustu!

Promocja "Bli?niak"

oferujemy 50% rabatu na wykonanie ka?dego kolejnego ?wiadectwa energetycznego dla budynków jednego typu (np. w zabudowie szeregowej , bli?niaków itd.)

 

Na ostateczn? cen? ?wiadectwa charakterystyki energetycznej wyp?ywa wiele czynników takich jak na przyk?ad:

 • konstrukcja obiektu
 • wielko?? i kszta?t obiektu
 • kompletno?? dokumentacji technicznej
 • wyposa?enie techniczne obiektu

 

Uwaga: Wystawiaj?c ?wiadectwa energetyczne zawsze dokonujemy pe?nych oblicze? zgodnie z obowi?zuj?c? metodologi?!

 

Cena us?ugi obejmuje:
 • inwentaryzacj? techniczno-budowlan? / analiz? dokumentacji technicznej
 • obliczenie charakterystyki energetycznej budynku
 • sporz?dzenie ?wiadectwa charakterystyki energetycznej
 • przekazanie klientowi ?wiadectwa w formie papierowej (orygina? plus kopia) oraz elektronicznej

Jak mo?na obni?y? koszt wystawienia ?wiadectwa charakterystyki energetycznej:

 • udost?pniaj?c nam kompletn? dokumentacj? techniczno-budowlan? obiektu
 • udost?pniaj?c nam dokumentacj? na temat instalacji grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej itd.
 • przedstawiaj?c dokumenty (faktury, rachunki, specyfikacje) potwierdzaj?ce rodzaj u?ytych materia?ów budowlanych oraz ich w?a?ciwo?ci cieplnych

 

Je?eli chcesz si? z nami skontaktowa? lub zamówi? ?wiadectwo charakterystyki energetycznej to kliknij tutaj.