promo

Firma

logo elabs certyfikacja energetyczna
eLabs Certyfikacja Energetyczna

eLabs Certyfikacja Energetyczna
Biurowiec Zapolskiej 38
ul. Gabrieli Zapolskiej 38
Pokój 09
30-126 Kraków

zobacz jak do nas dojechać

NIP: 677-220-37-23
REGON: 120887361

GPS N: 50° 4' 44"  E: 19° 53' 32"

tel. +48 600 672 670
e-mail: biuro@elabs.pl

Godziny otwarcia:
pon - pt
sob
nd
8:00 - 19:30
8:00 - 16:00
9:00 - 14:00
Przed wizytą w naszym biurze prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania

 

Ubezpieczenie OC

ubezpieczenie
Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności zawodowej na kwotę 25 000 euro w TU Ergo Hestia.

Wysyłka

Dla naszych klientów oferujemy bezpłatnie dostarczenie gotowego świadectwa energetycznego przesyłką listową poleconą lub kurierską:
 
Poczta
List polecony priorytetowy - 0 zł
 
DHL
Przesyłka kurierska DHL - 0 zł
 
UPS
Przesyłka kurierska UPS - 0 zł
 
Na terenie Krakowa (w promieniu do 9 km od Sukiennic) dostawa możliwa szybkim kurierem rowerowym (1-3h od momentu nadania):
 
Qrier
Szybki kurier rowerowy Kraków -  0 zł

Obszar działania

mapa polski

Nasze usługi wykonujemy na terenie:
 • Krakowa i okolic
 • województwa małopolskiego
 • województwa śląskiego
 • województwa mazowieckiego oraz całej Polski południowej

Przykład świadectwa energetycznego

wzor swiadectwa

 

 

Wykonujemy:

świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne) potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu budowy/rozbudowy obiektu budowlanego oraz do zawarcia transakcji kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomości
projektowane charakterystyki energetyczne do projektów budowlanych
Każde wystawione przez nas świadectwo energetyczne objęte jest ochroną ubezpieczeniową OC na kwotę 25 000 euro w TU Ergo Hestia przez cały okres swojej ważności.

 

AKTUALNE PROMOCJE:

Promocja "Dom jednorodzinny"
299 zł brutto (dostarczenie dokumentacji przez klienta)
349 zł brutto (odbiór dokumentacji od klienta)
(cena ostateczna - bez żadnych dodatkowych lub ukrytych opłat)

certyfikat energetyczny dla domu jednorodzinnego bez instalacji chłodzenia o powierzchni do 350m2 w cenie 299 zł brutto/349 brutto. W przypadku obiektów bez dokumentacji projektowej wizja i pomiary obiektu płatne dodatkowo.

Promocja "Sąsiedzi"

rodzina lub sąsiedzi z okolicy również potrzebują świadectwo? Przy zleceniu certyfikacji 2 obiektów w czasie jednej wizyty oferujemy po 50 zł upustu! Płacicie Państwo 499zł brutto łącznie za świadectwa energetyczne dla obu budynków.

Promocja "Bliźniak"

oferujemy 50% rabatu na wykonanie każdego kolejnego świadectwa energetycznego dla budynków jednego typu (np. w zabudowie szeregowej , bliźniaków itd.)

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ OFERTĘ - 6 ATUTÓW

1) niska cena za usługę najwyższej jakości, dzięki wysokiej specjalizacji w wykonywaniu certyfikatów energetycznych oraz dużemu doświadczeniu (realizacje) jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjne ceny

2) po ustaleniu warunków realizacji zlecenia gwarantujemy stałą cenę, nie doliczamy żadnych dodatkowych ani ukrytych opłat, nie pobieramy zaliczek - płatność dokonują Państwo dopiero po wykonaniu usługi, dajemy możliwość zapoznania się z elektroniczną wersją świadectwa przed jego odbiorem

3) wykonujemy pełne obliczenia charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami (dla zainteresowanych udostępniamy dane wejściowe źródeł oraz wyniki poszczególnych etapów obliczeń)

4) szybkie terminy realizacji: standardowo obliczenia wykonujemy w 3 dni robocze od wykonania wizji obiektu/otrzymania dokumentacji projektowej, w przypadku gdy zależy Państwu na czasie jesteśmy w stanie wykonać certyfikat energetyczny w czasie do 24h

5) duże doświadczenie daje Państwo gwarancję, że przygotowane przez nas świadectwo energetyczne nie zostanie odrzucone w nadzorze budowlanym z powodów formalnych

6) do wszystkich wykonywanych przez nas certyfikatów energetycznych dołączamy kopię uprawnień z Ministerstwa Infrastruktury osoby sporządzającej świadectwo, jak i kopię obowiązkowego ubezpieczenia OC

 

WYBRANE REALIZACJE

Balice
Projektowana charakterystyka energetyczna do przebudowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice
Powierzchnia: ok. 55 000 m2 Kubatura: ok. 353 000 m3

Buma Square

Świadectwa energetyczne dla 8 budynków biurowych wchodzących w skład kompleksu biurowego Buma Square Business Park w Krakowie
Powierzchnia: ok. 32 000 m2 Kubatura: ok. 140 000 m3
Euromarket
Certyfikat energetyczny dla budynku Centrum Biurowego Euromarket w Krakowie
Powierzchnia: ok. 16 000 m2 Kubatura: ok. 50 000 m3
Muzeum Lotnictwa
Certyfikat energetyczny dla budynku Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Powierzchnia: ok. 3 700 m2 Kubatura: ok. 22 000 m3
Jasionka
Projektowana charakterystyka energetyczna nowego terminalu pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Powierzchnia: ok. 14 000 m2 Kubatura: ok. 90 000 m3
Onyx
Certyfikat energetyczny dla budynku biurowego ONYX Office w Krakowie
Powierzchnia: ok. 8 300 m2 Kubatura: ok. 26 000 m3
Ppwsz
Świadectwo energetyczne budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
Powierzchnia: ok. 9 400 m2 Kubatura: ok. 27 000 m3

RDA
Świadectwo energetyczne budynku Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie
Powierzchnia: ok. 12 000 m2 Kubatura: ok. 39 000 m3

Podstawowe informacje o certyfikatach energetycznych:

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
wzor Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.


Podstawy prawne
flaga eu Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Od kiedy obowiązują?
kalendarz Od 1 stycznia 2009 certyfikaty energetyczne będą obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

Jak sporządza się świadectwo energetyczne?
obliczenia Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?
budynki

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.


Kiedy zainteresować się świadectwem?

pytajnik Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć certyfikat energetyczny do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy „w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo energetyczne.

Źródło: Podstawowe informacje na temat świadectw charakterystyki pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl)